Privacyverklaring Picl.nl

Deze website verzamelt enkele persoonlijke gegevens van gebruikers.

Eigenaar en gegevensbeheerder:
Stichting Nederlandse Filmpromotie
Rapenburgerstraat 109
1011 VL Amsterdam
support@picl.nl

Wij gaan zorgvuldig met je privacy om. Met deze privacyverklaring laten we zien welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat we met deze gegevens doen.

Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De actuele versie vind je op deze pagina. We raden je daarom aan om de actuele versie op onze site te raadplegen als je informatie wilt over privacy.

Persoonsgegevens
Wij verzamelen gegevens als je onze website bezoekt, online een kaartje bij ons koopt of je aanmeldt voor de nieuwsbrief. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij de persoonsgegevens verwerken. De aard van deze gegevens is afhankelijk van de dienst en/of service die je bij ons afneemt. De persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Met welk doel verzamelen wij je gegevens?
Picl verzamelt persoonsgegevens van kaartkopers, bezoekers van de website en van ontvangers van de nieuwsbrief voor de volgende doeleinden:

 • Voor het toesturen van je aankoopbewijs
 • Om je te informeren over praktische zaken rondom een aankoop
 • Om je de nieuwsbrief toe te kunnen sturen wanneer je je daarvoor hebt aangemeld
 • Voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening
 • Om het aankoopgedrag van websitebezoekers te kunnen analyseren, met als doel onze diensten beter op je wensen aan te kunnen laten sluiten
 • Om je te informeren over overig aanbod van Picl en deelnemende filmtheaters, gebaseerd op eerdere aankopen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken bij het kopen van een online kaartje de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Postcode (niet verplicht)
 • Huisnummer (niet verplicht)

Voor publieksonderzoek vragen we om postcode en huisnummer. Dit is niet verplicht. De gegevens worden geanonimiseerd gebruikt.

We verwerken bij het aanmelden voor de nieuwsbrief de volgende gegevens:

 • E-mailadres

Cookies

Op onze website vind je functionele, analytische en advertising cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor jouw favoriete filmtheater.

Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe je gebruik maakt van picl.nl en picl.be. Die inzichten verwerken we in verbeteringen van onze website. Analytische cookies maken een minimale inbreuk op je privacy.

Advertising cookies houden bij hoe vaak promotionele content is bekeken en voorkomen dat je te vaak dezelfde advertentie ziet.

Afmelden cookies

Je kan je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wie hebben toegang tot onze persoonsgegevens?

Wij verkopen de persoonsgegevens niet aan derden, maar kunnen andere partijen wel daartoe toegang geven om onze dienstverlening te verbeteren. Het betreft hier o.a.:

 • Google Analytics 4, voor het analyseren van de bezoekers en het gebruik van onze website
 • MailChimp, om je digitale nieuwsbrieven te kunnen sturen. Bij de e-mails die wij sturen worden gegevens opgeslagen in ons mailingsysteem. Hiermee kunnen wij onze mailings verbeteren en het aanbod beter afstemmen op voorkeuren van de ontvangers
 • Woocommerce, voor het veilig opslaan van alle gegevens van onze bezoekers en kaartaankopen;
 • Het filmtheater. Wij delen geanonimiseerde of gedeeltelijk geanonimiseerde informatie met betrekking tot de kaartverkoop met het filmtheater dat jij hebt gekozen bij je aankoop om zo ook de financiële afdracht te kunnen doen. Ook is het voor het door jou geselecteerde theater toegestaan om onder strikte voorwaarden persoonsgegevens te gebruiken om communicatie toe te zenden.
 • De rechthebbende van de film/ de distributeur. Wij delen geanonimiseerde informatie met betrekking tot de kaartverkoop met de rechthebbende van de film om zo financiële afdracht te kunnen doen. Het is voor hen niet toegestaan om deze persoonsgegevens te gebruiken om communicatie toe te zenden.

Verwerkersovereenkomsten

Met bovengenoemde partijen sluiten wij een verwerkersovereenkomst, zodat zij net zo zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan als wij dat doen. Tevens verplicht de verwerkersovereenkomst deze partijen om de door ons ter beschikking gestelde gegevens niet voor andere doeleinden of op andere manieren te gebruiken dan in de overeenkomst is afgesproken.

Hoe worden de gegevens bewaard? 

Wij treffen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

Hoe laat ik mijn gegevens verwijderen?

Voor vragen over het privacybeleid of verwijdering van je gegevens door Picl, kun je mailen naar support@picl.nl

Wijzigen van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het uitdrukkelijke recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 juli 2023.