Voorwaarden Cadeaubon

Voorwaarden Picl cadeaubon

In aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden die de Stichting Nederlandse Filmpromotie hanteert bij gebruik van haar online streamingsdienst PICL, zullen de hieronder opgenomen voorwaarden van toepassing zijn bij aankoop van  de door haar uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Picl cadeaubon, hierna: ‘de Cadeaubon’ aanvaardt  de gebruiker deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt deze zich ertoe deze na te leven.

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Picl uitgegeven cadeaubonnen (zowel digitale als gedrukte cadeaubonnen), die worden verkocht door Picl. De Cadeaubon is uitsluitend rechtmatig te koop op het digitale platform Picl.
  2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code en wordt slechts eenmaal verstrekt.  De gebruiker dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Picl te worden verstrekt/getoond.
  3. Om een Cadeaubon in te wisselen dient de gebruiker eerst een film te selecteren. Tijdens het betaalproces selecteert deze vervolgens als betaalmethode “kortingscode” en dient de exacte code ingevuld te worden. Het bedrag wordt automatisch verrekend zodra de kortingscode is ingevuld tijdens het betaalproces.
  4. De waarde, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Cadeaubon/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende één (1) jaar geldig na datum van uitgifte. De vervaldatum staat duidelijk vermeld op de Cadeaubon. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
  5. Cadeaubonnen uitgegeven door Picl zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.picl.nl.
  6. De waarde van de Cadeaubon staat in beginsel gelijk aan de waarde van de aankoop van één premièrefilm. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. Een eventueel restbedrag komt na vervaldatum te vervallen.
  7. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
  8. Iedere (poging tot) fraude of een andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.
  9. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Particuliere noch bedrijfsmatige doorverkoop is toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Picl.
  10. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Indien de gebruiker na het ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan zijn daarmee de gewijzigde voorwaarden aanvaard. Picl kan op elk moment het aanbod van films waarvoor de Cadeaubon is aangekocht of de prijs, aanpassen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het aanbod dat op enig moment op het Platform van Picl beschikbaar is.

Zijn er nog vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met support@picl.nl.

Trailer

Nog steeds vragen?

We doen onze streamende best je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Als je om welke reden dan ook geen toegang tot de film krijgt, doen we er uiteraard alles aan om het probleem op te lossen. Zodat je zo snel mogelijk kunt genieten van je film.

Mail ons